ONEDAYTOUR

หลักการและเหตุผล

บริษัท ไมโคร มอลส์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ SAT – THAILAND ONE DAY TOUR ประจำปี 2567 หรือการแข่งขันกีฬากอล์ฟภายในระยะเวลาหนึ่งวัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY ให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพระดับประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมสร้างโอกาสสำหรับนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทยได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

โดยทางบริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดการแข่งขันรายการ SAT – THAILAND ONE DAY TOUR ประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 8 รายการ ณ “สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2,500,000.00 บาท โดยคาดการณ์นักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 120 คน ต่อรายการ พร้อมพัฒนาระบบ ONE DAY TOUR RANKING โดยผู้ที่ทำอันดับเงินสะสมอันดับที่ 1 จะได้ SAT-THAILAND PGA TOUR และ SAT THAILAND DEVELOPMENT TOUR, TOUR CARD เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 50,000.00 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ เชื่ออย่างยิ่งว่า การแข่งขันนี้ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทย พร้อมเพิ่มจำนวนนักกีฬากอล์ฟอาชีพที่มีความพร้อมในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานจัดการแข่งขัน

 • เพื่อส่งเสริม และ สร้างโอกาสในการเก็บประสบการณ์ในการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันในรูปแบบ ONE DAY TOUR (ระยะเวลา 1 วัน) เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ ที่พักในการเข้าร่วมการแข่งขัน
 • เพื่อสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพในกลุ่มกำลังพัฒนา (DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY AND TRANSITION) ในการเพิ่มรายรับจากการแข่งขันในรูปแบบ ONE DAY TOUR (ระยะเวลา 1 วัน)
 • การพัฒนาศักยภาพนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY ให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 • สร้างเวทีการแข่งขันให้นักกอล์ฟที่กำลังพัฒนาเพื่อบรรลุต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีการปรับมาตรฐานที่สูงขึ้น
 • เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างจำนวนสมาชิกนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต

กลุ่มเป้าหมายของการแข่งขัน

 • นักกีฬากอล์ฟอาชีพสัญชาติไทยชายและหญิง ซึ่งเป็นสมาชิก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนา RANKING อันดับ 40 (สำหรับ THAILAND PGA) ขึ้นไป หรือ ไม่มี RANKING และ นักกีฬาต้องจดแจ้งและขึ้นทะเบียนนักกีฬาและบุคลากรอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่อาชีพ ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป และมี HANDICAP ที่รับรองโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรับรองโดยมี HANDICAP ไม่เกิน 5
 • นักกอล์ฟเยาวชนทั้งชายและหญิง
 • นักกีฬาที่ผ่านการเข้าศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ (GOLF EXCELLENT CENTER) ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
 • นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ต้องการพัฒนาและทดสอบฝีมือตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
 • นักกีฬากอล์ฟอาวุโส ที่เป็นสมาชิก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
 • เข้าแข่งขันได้เฉพาะนักกีฬาสัญชาติไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • การสร้างโอกาสในการเก็บประสบการณ์ในการแข่งขัน ของนักกีฬากอล์ฟอาชีพในกลุ่มกำลังพัฒนา (DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพในระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ ต่อไป
 • การสร้างรายได้จากการแข่งขันรูปแบบ ONE DAY TOUR (ระยะเวลา 1 วัน) สำหรับนักกีฬากอล์ฟอาชีพที่อยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนา (DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY)
 • การสร้างปริมาณนักกอล์ฟอาชีพที่เพิ่มขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจ และ แรงบันดาลใจให้ประชาชน เยาวชน และ นักกอล์ฟสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศ ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขัน และ พัฒนาตนเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทยในอนาคต
 • การสนับสนุนนักกีฬาผู้ผ่านเข้าอบรมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ (GOLF EXCELLENT CENTER)
 • การกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อร่วมสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อเสถียรภาพการฟื้นตัวของเศษฐกิจ สังคม และ ธุรกิจ หลังผลกระทบจาก โควิด-19 ของประเทศไทย จากการจับจ่ายใช้สอยของนักกอล์ฟ แคดดี้ และ ผู้ติดตาม

วิธีการดำเนินการจัดการแข่งขันและระบบการแข่งขัน

 • การจัดการแข่งขัน ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกา และ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันตามที่ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยกำหนด
 • การแข่งขันแบบ STROKE PLAY 18 หลุม T- OFF หลุม 1 และ หลุม 10
 • นักกอล์ฟที่ทำคะแนนรวมน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ หากนักกอล์ฟที่ทำคะแนนรวมน้อยที่สุดเท่ากันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้เล่นจะต้อง PLAYOFF ในหลุมที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
 • รับสมัครแข่งขันนักกอล์ฟอาชีพจำนวนครั้งละไม่เกิน 120 คน ต่อการแข่งขัน (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน, ระยะเวลาต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 นาที)
 • เปิดรับสมัครแข่งขันทีละรายการ ผ่านทางระบบลงทะเบียนของการแข่งขัน LINE APPLICATION หรือ FACEBOOK หลักของการแข่งขัน
 • การแจ้งและตอบกลับการได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทาง WEBSITE และ FACEBOOK หลักของการแข่งขันโดยจำนวนผู้สมัครแข่งขันจะนับลำดับวันเวลาของการสมัครจนครบจำนวนที่กำหนด LINE APPLICATION หลักของการแข่งขัน
 • การจดสกอร์ทุก 3 หลุม
 • อัตราการสมัครค่าสมาชิก 2,500.00 บาท ได้รับสิทธิ์ในการสมัครการแข่งขัน
 • อัตราค่าสมัคร 2,500.00 บาท ต่อ รายการ
 • สิทธิ์ในการรับเงินรางวัล ลำดับที่ 1 – 40 ของนักกอล์ฟอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขัน (รายการเงินรางวัล 250,000.00 บาท)
 • สิทธิ์ในการรับเงินรางวัล ลำดับที่ 1 – 40 ของนักกอล์ฟอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขัน (รายการเงินรางวัล 500,000.00 บาท)
 • การแข่งขันได้พัฒนาระบบ ONE DAY TOUR RANKING โดยผู้ที่ทำอันดับเงินสะสมอันดับที่ 1 (ภายหลังจากทำการแข่งขันครบทั้ง 8 รายการ) จะได้รับ SAT-THAILAND PGA TOUR และ SAT-THAILAND DEVELOPMENT TOUR, TOUR CARD เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 50,000.00 บาท
 • นักกีฬาสมัครเล่นสามารถรับเงินรางวัลได้ไม่เกิน USD1,000 หรือ 33,000.00 บาท

คุณสมบัตินักกีฬาที่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน

คุณสมบัติทั่วไป

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นสมาชิกของ SAT – Thailand One Day Tour
 • นักกีฬากอล์ฟอาชีพชายซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนา Ranking ของรายการ THAILAND DEVELOPMENT TOUR อันดับ 21 เป็นต้นไป ของปี 2566
 • นักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
 • นักกีฬากอล์ฟเพื่อความเป็นเลิศสู่อาชีพ ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป และ มี Handicap ที่รับรองโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมี HANDICAP ไม่เกิน 5
 • นักกีฬากอล์ฟที่ผ่านการเข้าศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ (GOLF EXCELLENT CENTER)
 • นักกีฬากอล์ฟอาวุโส ที่เป็นสมาชิก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติทั่วไป – ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน

 • นักกีฬาที่ชนะ Thailand PGA Tour Order of Merit ของปี 2022-2023
 • นักกอล์ฟที่ชนะรายการของ Thailand PGA Tour ในปี 2022-2023
 • นักกอล์ฟที่ชนะรายการของ Asian Tour หรือ ADT ในปี 2022-2023
 • นักกอล์ฟที่ชนะรายการของ All Thailand Golf Tour ในปี 2022-2023
 • Top 40 และเสมอ จาก Asian Tour Final Order of Merit 2023
 • Top 40 และเสมอ จาก Asian Development Tour (ADT) Order of Merit 2023
 • Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2023
 • Top 40 และเสมอ จาก All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2023
 • Top 20 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2023
 • Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2023
 • Top 20 และเสมอ จาก All Thailand Golf Tour Order of Merit 2023
 • Top 20 และเสมอ จาก Asian Tour or ADT Order of Merit 2023
 • Top 10 และเสมอ จาก Thai LPGA Order of Merit 2023

หมายเหตุ: / Notes

 • การไม่ได้รับสิทธิ์ตาม (1) – (8) ให้มีผลบังคับเหนือทุกลำดับสิทธิ์ ยกเว้นลำดับสิทธิ์ที่ 3
 • นักกอล์ฟในลำดับสิทธิ์ที่ 3 หากเป็นนักกอล์ฟที่เข้าเงื่อนไขตาม (1) – (8) หรือไม่ได้เป็นสมาชิกของ TDT นักกอล์ฟสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและรับเงินรางวัลได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์การจัดอันดับเงินรางวัล
 • การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ที่ดีที่สุดของการเล่น 18,9,6,3 หลุมตามลำดับ หากยังเสมอให้เปรียบเทียบหลุมต่อหลุม โดยนับย้อนกลับจากหลุม 18
 • ลำดับสิทธิ์นี้ อาจมีการแก้ไขเพื่อความเหมาะสม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • ในกรณีที่นักกอล์ฟมี 2 ลำดับสิทธิ์ รายชื่อจะไปอยู่ในลำดับสิทธิ์ที่สูงกว่า
 • จำนวนนักกอล์ฟของการแข่งขันประมาณ 120-144 คน โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

การกำหนดสิทธิ์การเข้าแข่งขันกอล์ฟ รายการ SAT – THAILAND ONE DAY TOUR 2024 อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับนักกีฬากอล์ฟอาชีพและมือสมัครเล่นที่กำลังอยู่ในระดับกำลังพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้ได้รับโอกาสและเกิดผลประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัตินักกีฬาที่สามารถเข้าร่วมรายการ SAT – THAILAND MAJOR ONE DAY TOUR (ชิงเงินรางวัล 500,000 บาท)

 • นักกีฬาผ่านคุณสมบัติทั่วไป
 • นักกีฬาจะต้องผ่านการเล่นรายการ SAT – THAILAND ONE DAY TOUR อย่างน้อย 2 รายการ จากแมทช์การแข่งขัน 1-3 (MAJOR 1) และ อย่างน้อย 2 รายการ จากแมทช์การแข่งขัน 5-7 (MAJOR 2)
 • ผู้ที่สามารถทำ RANK อันดับ 1-40 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน SAT – THAILAND MAJOR ONE DAY TOUR เป็นอันดับแรก
 • ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันครบตามกำหนดแต่ไม่ได้ RANK จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นอันดับที่ 2