ONEDAYTOUR

About Us

การพัฒนาการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ โดยเริ่มต้นที่การพัฒนาและสร้างโอกาสสำหรับกลุ่มนักกอล์ฟที่กำลังพัฒนา ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ เยาวชน นักกอล์ฟอาวุโส ทั้งหญิงและชาย บริษัท ไมโคร มอลส์ จำกัด ร่วมกับ การกีฬาและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จึงมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกอล์ฟอาชีพในกลุ่ม DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY ในรายการ THAILAND ONE DAY TOUR CHALLENGE 2023 คณะทำงานได้วางแผนในการจัดการแข่งขันขึ้น เป็นจำนวน 8 ครั้ง ณ สนาม “สนามกอล์ฟ เดอะวินเทจคลับ” โดยมีเงินรางวัล 250,000 บาท จำนวน 6 รายการ และ 500,000 บาท (MAJOR MATCH) เป็นจำนวน 2 รายการ รวมถึง ORDER OF MERIT และรางวัลพิเศษอื่นๆ

WHAT IS ONEDAYTOUR

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทย โดยเฉพาะ ในกลุ่ม DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY ให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพระดับประเทศและระดับ นานาชาติ พร้อม สร้างโอกาสสำหรับนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทยได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

WHAT IS THE DIFFERENT?

 • การทำงานอย่างบูรณาการระหว่าง ภาครัฐ – การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟอย่างยั่งยืน
 • ความต่อเนื่องในการจัดการแข่นขัน และ TOURNAMENT SERIES
 • เงินรางวัลรวมกว่า 2,500,000 บาท และ มีรายการ Major จำนวน 2 รายการ ที่มีเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท
 • การสร้างระบบ SCHOLARSHIP สำหรับนักกีฬาดาวรุ่ง จำนวนกว่า 20 คน
 • การสร้างระบบเก็บคะแนนเงินรางวัลสะสม (ORDER OF MERIT) : เงินรางวัล และ THAILAND DEVELOPMENT TOUR, TOUR CARD ระยะเวลา 1 ปี

OBJECTIVE

 • การทำงานอย่างบูรณาการระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา กอล์ฟอาชีพทั้งระบบ เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟอาชีพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
 • เพื่อส่งเสริม และ สร้างโอกาส สำหรับนักกอล์ฟกลุ่มกำลังพัฒนา (DEVELOPMENT & PROVE CATEGORY) ในการเก็บประสบการณ์ในการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันในรูปแบบ ONE DAY TOUR (ระยะเวลา 1 วัน)
 • เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพและพัฒนานักกีฬากอล์ฟเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพในกลุ่มกำลังพัฒนา ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพใน ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ
 • เพื่อการสร้างปริมาณนักกีฬากอล์ฟอาชีพที่เพิ่มขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชน เยาวชน และ นักกอล์ฟสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศ ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขัน และ พัฒนาตนเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต
 • การสร้างเวทีสำหรับการแสดงฝีมือ เพื่อ แมวมองนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟมหาวิทยาลัยกอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย และ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟของประเทศไทย
 • การสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ (นักกีฬา, ผู้ติดตาม และ ผู้สนใจกีฬา)